Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej https://synerbia.com/

Dane Administratora danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Synerbia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Korneckiego 5 (45-109 Opole), e-mail: biuro@synerbia.com, tel. +48 533 311 512, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332132, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 7542977930, REGON 160268980, zwana dalej „Administratorem”.

Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna:

 1. Użytkownik strony internetowej pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej lub pozostawienia informacji kontaktowych w ankiecie.
 2. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych w przypadku:
  • Wypełnienia formularza kontaktowego w celach umożliwienia kontaktu i odpowiedzi na wiadomość;
  • Pozostawienia informacji kontaktowych przy wypełnieniu ankiety.
 1. W przypadku wypełniania formularza kontaktowego w celu umożliwienia kontaktu i odpowiedzi na wiadomość należy podać:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres e-mail i numer telefonu.

Udostępnianie lub powierzanie danych oraz okres ich przechowywania:

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, audytowe, podatkowe, rachunkowe bądź innym jednostkom działającym na zlecenie Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wówczas dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.
 3. Podane przez Użytkownika dane są niezbędne do realizacji świadczonych przez Administratora usług.

Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, taka zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 2. W każdej chwili Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, jak i ich sprostowania (poprawiania);
 3. W sytuacjach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto uprawnienia do:
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • otrzymania kopii danych lub przeniesienia danych osobowych, przy czym prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. W przypadku woli skorzystania z któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@synerbia.com
 2. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki cookies:

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej wyraża zgodę na automatyczne zbieranie informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Plik cookies to mały fragment tekstu wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
 3. Wykorzystujemy pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” przechowywane przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Dzięki plikom cookies jest możliwe utrzymanie sesji po opuszczeniu strony przez użytkownika.
 4. Pliki cookies pozwalają stronie rozwijać się, dostosowywać ofertę i usługi do oczekiwań Klientów oraz troszczyć się o techniczne aspekty witryny i jej bezpieczeństwo.
 5. Dane zbierane z plików cookies są przetwarzane przez Administratora strony przy każdym użytkowaniu w celu:
  • optymalizacji strony i wygody Użytkowników;
  • identyfikacji zalogowanych Użytkowników;
  • przystosowania funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji Użytkownika;
  • zapamiętywania danych logowania oraz danych uzupełnionych w formularzu na stronie;
  • analizy przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics w wymiarze statystycznym (sam Użytkownik pozostaje anonimowy);
  • tworzenia dynamicznych list produktowych na podstawie informacji o preferencjach i sposobie korzystania ze strony oraz zbierania danych demograficznych i udostępnianiu ich na platformach reklamowych;
  • wykorzystywania statycznych danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.
 6. Pobieranie i wykorzystywanie plików cookies odbywa się jedynie w celu określonym w niniejszej Polityce prywatności i nie działa na szkodę Użytkownika.
 7. Każdy Użytkownik może zablokować pliki cookies oraz usunąć je ręcznie, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Wtyczki społecznościowe:

 1. Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje różnych serwisów społecznościowych poprzez „wtyczki społecznościowe”.
 2. Wtyczka przekazuje dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych Użytkownik miał dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej Użytkownik jest zalogowany w serwisie społecznościowym, dostawca otrzymuje informacje o preferencjach Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przekazywanie danych, wylogowując się z danego serwisu społecznościowego przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

Narzędzia analityczne strony internetowej:

 1. Strona internetowa wykorzystuje statystyczne narzędzie firmy Google Inc. (dalej nazywanej „Google”) – Google Analytics, które służy do analizy przepływu Użytkowników.
 2. Analiza przepływu Użytkowników za pomocą Google Analytics odbywa się jedynie w wymiarze statystycznym i polega na pobieraniu informacji ogólnych z plików cookies (w tym adresu IP Użytkownika), dotyczących ISP Użytkownika oraz odwiedzanych przez niego stron www w celu optymalizacji strony internetowej. Sam Użytkownik pozostaje anonimowy.
 3. Rzeczone informacje są przekazywane i zapisywane na serwerach Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzenia sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz wytwarzaniu usług powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.
 4. Google przekazuje informacje o Użytkownikach podmiotom trzecim tylko w przypadku wymagań prawnych, o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.
 5. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 6. Korzystanie ze strony internetowej jest zgodą użytkownika na przetwarzanie przez Google danych z plików cookies jedynie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawa i obowiązki dotyczące korzystania ze strony www:

 1. Strona internetowa wykorzystuje statystyczne narzędzie firmy Google Inc. (dalej nazywanej „Google”) – Google Analytics, które służy do analizy przepływu Użytkowników.
 2. Analiza przepływu Użytkowników za pomocą Google Analytics odbywa się jedynie w wymiarze statystycznym i polega na pobieraniu informacji ogólnych z plików cookies (w tym adresu IP Użytkownika), dotyczących ISP Użytkownika oraz odwiedzanych przez niego stron www w celu optymalizacji strony internetowej. Sam Użytkownik pozostaje anonimowy.
 3. Rzeczone informacje są przekazywane i zapisywane na serwerach Google w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzenia sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz wytwarzaniu usług powiązanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.
 4. Google przekazuje informacje o Użytkownikach podmiotom trzecim tylko w przypadku wymagań prawnych, o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.
 5. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 6. Korzystanie ze strony internetowej jest zgodą użytkownika na przetwarzanie przez Google danych z plików cookies jedynie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.