Synerbia na Forum Odpady w Nowej Gospodarce: Innowacje dla Zrównoważonej Przyszłości

Z dumą uczestniczyliśmy w Forum Odpady w Nowej Gospodarce zorganizowanym przez Envipro Sp. z o.o. w Pabianicach. To wydarzenie było nie tylko platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także inspiracją do dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

followaste: Nowa jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem i odpadami

W trakcie forum mieliśmy okazję zaprezentować nasze innowacyjne rozwiązanie – system followaste. To narzędzie, które wykorzystuje najnowsze technologie do optymalizacji procesów zarządzania odpadami, co przekłada się na realne korzyści dla przedsiębiorstw i środowiska.

followaste to:

  • Transparentność: Pełna kontrola nad strumieniem odpadów, od momentu ich powstania do utylizacji.
  • Efektywność: Optymalizacja procesów logistycznych i operacyjnych, co przekłada się na oszczędności.
  • Zrównoważony rozwój: Wsparcie dla realizacji celów środowiskowych i spełniania wymogów prawnych.

Jesteśmy przekonani, że followaste może znacząco przyczynić się do transformacji sektora gospodarki odpadami w kierunku bardziej zrównoważonego modelu.

Współpraca dla lepszego jutra

Forum Odpady w Nowej Gospodarce udowodniło, że współpraca między różnymi podmiotami jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w dziedzinie ochrony środowiska. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia i dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Dziękujemy organizatorom, patronom medialnym, a przede wszystkim wszystkim uczestnikom za owocne dyskusje i inspirację. Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość!

Patronem wydarzenia był portal ekoetos.pl